اسفند-فروردین 6 روز بوداپست مجارستان
6 روز

تور مجارستان

مجارستان با کشورهای اتریش، اسلواکی، رومانی، صربستان، کرواسی و اسلوونی همسایه است. پایه‌های کشور امروزی مجارستان را قوم مجار در اواخر...

16% تخفیف
1,190یورو+نرخ پرواز990یورو+نرخ پرواز بیشتر ببینید