طرح نوروز

تور های نوروز 1402

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه

تور ترکیه نوروز 1402

6 روزه ترابزون

6 روزه ترابزون

اتوبوس V.I.P

شروع از:8.990.000 تومان

6 روزه ترابزون باتومی

6 روزه ترابزون باتومی

اتوبوس V.I.P

شروع از:9.285.000 تومان

6 روزه کاپادوکیا

6 روزه کاپادوکیا

اتوبوس V.I.P

شروع از:10.280.000 تومان

تور ارمنستان نوروز 1402

3 روزه نوروز ایروان

3 روزه نوروز ایروان

پرواز قشم ایر

4 روزه نوروز ایروان

4 روزه نوروز ایروان

پرواز قشم ایر

5 روزه نوروز ایروان

5 روزه نوروز ایروان

پرواز قشم ایر

7 روزه نوروز ایروان

7 روزه نوروز ایروان

پرواز قشم ایر

تور گرجستان نوروز 1402

3 شب تفلیس

3 شب تفلیس

پرواز قشم ایر

4 شب تفلیس

4 شب تفلیس

پرواز قشم ایر

5 شب تفلیس

5 شب تفلیس

پرواز قشم ایر

6 شب تفلیس

6 شب تفلیس

پرواز قشم ایر

7 شب تفلیس

7 شب تفلیس

پرواز قشم ایر

4 شب تفلیس 3شب باتومی

4 شب تفلیس 3شب باتومی

پرواز قشم ایر

7 شب تفلیس + باتومی

7 شب تفلیس + باتومی

پرواز قشم ایر